PekkaMansikka Aurinkoon katseesi luo

Ovatko lähtötelineet kunnossa?

    Tämä kirjoitus jatkaa pyöriskelyä ikivanhojen asioiden ympärillä, lähi-idän alueen kronologioissa. Historian vuosisatoja 700-500 eaa. voisi sanoa koko pitkän kronologian lähtötelineiksi. Sen ajoittaminen täytyy olla kunnossa, ennen kuin voidaan oikaista kronologiaa jossakin 1300-luvulla eaa.

   Oletettakaamme aluksi, että Assarhaddonin 1. hallitusvuotena ei tapahtunut auringonpimennystä, tällöin jää enemmän vapauksia kokeilla eri vaihtoehtoja. On olletettu, että hänen Egyptin sotaretkensä aikana tapahtui täydellinen kuun- tai auringonpimennys Tammuz eli Du'ûzu-kuukauden aikana. Tämä kuukausi vastaa pääosin kesä-heinäkuuta, mutta välillä se yltää elokuun alkuun. Löytyykö tallaista pimennystä?

Näitä täydellisiä kuun- ja auringonpimennyksiä löytyy yhteensä viisi.

  • Auringonpimennys 6. elokuuta 700 eaa.
  • Kuunpimennys 12. heinäkuuta 699 eaa.
  • Auringonpimennys 28. heinäkuuta 691 eaa.
  • Auringonpimennys 18. heinäkuuta 690 eaa.
  • Kuunpimennys 22. heinäkuuta 681 eaa.

 Näitä tulisi kokeilla soveltaa Assarhaddonin 10. tai 12. hallitusvuoteen, joina vuosina hän teki sotaretken Egptiin.

Pimennykset 700 eaa. ja ja 699 eaa. Nämä näyttäisivät siirtävän Assyrian ja Babylonian sekä (ehkä hiukan yllättäen) myös Egyptin kronologiaa liian paljon taaksepäin. Kronologian ajoittaminen 600-luvulla eaa. kohtaisi uusia ristiriitoja, koska on voitu vahvistaa Persian kuninkaan Kyyroksen hallituskauden alkaneen 538 eaa.

Auringonpimennys 28. heinäkuuta 691 eaa. Tätä sovellettaessa Sargon II:n kirjaamaa kuunpimennystä ei voitaisi kunnolla löytää. Joulukuussa 735 eaa. tapahtunut kuunpimennys oli osittainen, jossa ainoastaan 28% kuusta jäi maan varjoon. Kesäkuussa 735 eaa. ollut täydellinen kuunpimennys ei ilmeisesti näkynyt Assyriassa.

Pimennykset 690 eaa. ja 681 eaa. Näissä vaihtoehdoissa Sargon II:n kirjaama kuunpimennystä ei olisi mahdollista löytää.

Tämä vaikuttaisi selvästi siltä, että Egyptin sotaretken aikana tapahtunut pimennys ei tapahtunut tuon Tammuz- kuukauden aikana.

Osittainen kuunpimennys (71%) löytyy 23. syyskuuta 675 eaa. Kun tätä soveltaa Assarhaddonin 12. hallitusvuoteen, Sargon II:n kirjaamaan kuunpimennykseen voisi ehdottaa 12. syyskuuta 721 eaa. tapahtunutta pimennystä. Ashur-Dan III:n 9:n vuoteen osuisi 5. toukokuuta 770 eaa. tapahtunut auringonpimennys. Babylonian kuninkaan Simbar-Sipakin päivistä sekä Assyrian että Babylonian kronologia siirtyisivät viisi vuotta taaksepäin. Näyttäisi siltä, että kronologia saataisiin kohdalleen pienin muutoksin.

Tähän liittyy kuitenkin muutama ”valituksen aihe”: Vuonna 675 eaa. tapahtunut kuunpimennys oli osittainen ja syyskuussa vuonna 721 eaa. tapahtunut kuunpimennys ei välttämättä näkynyt Assyriassa. Vuonna 770 eaa. tapahtunut auringonpimennys näkyi Assyriassa osittaisena eikä se siksi välttämättä kiinnittänyt kovin paljon huomiota. Lisäksi aikaisemmin mainittu pieni ristiriita Mursili II:n auringonpimennykseen jäisi ennalleen.

Rengasmainen auringonpimennys löytyy 28. elokuuta 683 eaa. Kun tätä sovelletaan Assarhaddonin 12. hallitusvuoteen, Sargon II:n kirjaama kuunpimennys voitaisiin löytää osittaisena(93%) 12. elokuuta 729 eaa. Tämän soveltaminen aiheuttaisi kuitenkin uusia haasteita saada ajoitettua Asur-Dan III:n 9. vuoden auringonpimennys oikealle kohdalleen.

Täydellinen kuunpimennys löytyy 23. elokuuta 692 eaa. Kun tätä sovelletaan Assarhaddonin 10. hallitusvuoteen,  Sargon II:n kirjaama kuunpimennys voitaisiin löytää 25. joulukuuta 736 eaa.

Rengasmainen auringonpimennys löytyy 10. lokauuta 695 eaa. Tässä vaihtoehdossa Sargon II:n kirjaama kuunpimennys voitaisiin löytää 1. syyskuuta 739 eaa. Ikäänkuin pikapalkintona auringonpimennys löytyisi 19. lokakuuta 704 eaa., joka sopisi Assarhaddonin 1. hallitusvuoteen. Toinen "pikapalkinto" olisi se, että 3.syyskuuta 693 eaa. löytyisi osittainen(77%) kuunpimennys, joka soveltuisi Assarhaddonin 12. hallitusvuoteen.

    Tämän perusteella voitaisiin päätellä, että Assarhaddonin 1. vuosi Babylonian kuninkaana alkoi joko keväällä 704 eaa. tai keväällä 701 eaa. Ennen juoksuun lähtöä lähtötelineet täytyy saada kuntoon. Voisikohan tämä oikaisu kronologian lähtötelineisiin helpottaa havaittujen auringonpimennysten saamista kohdalleen tätä edeltävän 800 vuoden ajalta? Tuo kolmen vuoden ero antaisi aihetta ajatella että nämä kaksi vaihtoehtoa ovat lähes samanlaiset. Niillä on kuitenkin hyvin suuri ero.

    Kuten aikaisemmin tuli ilmi, muinaisesta Esarhaddon chroniclesta on tehty kaksi käännöstä. Vuoden 675 eaa, 683 eaa. tai vuden 692 eaa. pimennyksen soveltamisen asettuisi sille kannalle, että tutkija Graysonin tekemä käännös on ”se oikea” ja mitään aurinkoonpimennyksen tapaista Assarhaddonin 1. hallitusvuotena ei tapahtunut. Vuoden 695 eaa. pimennyksen soveltaminen näyttäisi asettuvan tutkija Smithin tekemän käänöksen kannalle, mutta se voisi sopia myös niille, jotka kannattavat Graysonin tekemää käänöstä. Miten sitten voisi arvioida noita mainittuja Sargon II:n kirjaaman kuunpimennyksen vaihtoehtoisia ajankohtia?

   Sargon II havaitsi kuunpimennyksen vähän ennen lähtöä taistelemaan Urartua vastaan. Niimpä voisi herättää kysymyksen, minä vuodenaikana hän todennäköisemmin lähti sotaretkelle Urartuun? Mikäli sovelletaan vuoden 692 eaa. pimennystä, hän olisi hyökännyt Urartua vastaan sydäntalvella, joulukuun lopulla 736 eaa. Mutta mikäli sovelletaan vuoden 695 eaa. pimennystä, hän olisi tehnyt sen sotaretken varhaissyksyllä, syyskuun alussa. Voi olla, että nämä vuodenajat tukevat enemmän tätä jälkimmäistä eli sitä, että Assarhaddonin 1. hallitusvuosi alkoi vuonna 704 eaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.